Monthly Archives: Tháng Chín 2023

Phương pháp phản xạ tự nhiên

    Phương pháp “Phản xạ tự nhiên” là một phương pháp học tiếng Anh được thiết kế đặc biệt cho trẻ em ở độ tuổi mầm non, tập trung vào việc học thông qua trải nghiệm và hoạt động tự nhiên, giống như cách trẻ em học tiếng mẹ đẻ của họ.     […]